Regulamin

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Piano-Dent

Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent przy ul. Obrzeżnej 1 B w Warszawie jest Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską działającą na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Praktyka prowadzona jest przez lekarza stomatologa Beatę Krzyczkowską specjalistę Stomatologii Ogólnej.

 • Celem działania Gabinetu Piano-Dent jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.
 • Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.

 • Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 • W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie.

Na pierwszej wizycie

 • Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
 • Pacjent wypełnia ankietę „Informacja Dotycząca Stanu Zdrowia Pacjenta”.
 • Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym Piano-Dent.
 • Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
 • Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

Opóźnienia

 • Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

Odwoływanie wizyt

 • Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
 • Wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
 • Opłata za nieodwołaną wizytę wynosi 50,00 PLN za każde 30min.

Rękojmia

 • Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent udziela rocznej rękojmi na wykonane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny w przypadku prac protetycznych.

Reklamacje nie są uwzględniane w następujących przypadkach gdy:

 • na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia
 • Pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie użytkowania i przechowywania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • Pacjent przerwał leczenie
 • Pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne
 • uszkodzenie powstało na skutek wypadku
 • uszkodzenie protezy powstało poza jamą ustną
 • uszkodzenie powstało na skutek wykonywanych samodzielnie przez Pacjenta korekt, przeróbek i napraw
 • postępuje zanik miękkich i twardych tkanek

Powikłania niepodlegające reklamacji:

 • nadwrażliwość po wybielaniu
 • nadwrażliwość zęba po leczeniu
 • ból leczonego zęba
 • pęknięcie lub złamanie zęba
 • bolesność tkanek miękkich po zabiegu
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
 • szczękościsk
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń
 • reakcja alergiczna
 • Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

Odpłatność za świadczone usługi

 • odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

Gabinet Stomatologiczny Piano-Dent prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.